Čo, ako, prečo?

Berieme zodpovednosť do vlastných rúk a začíname u seba.

Projekt „Pšeničné slamky” spája ľudí, ktorí vo svojich podnikoch a domácnostiach dávajú stopku neefektívnym plastom.

Sme presvedčení, že aj každá pozitívna zmena je krokom k lepšiemu svetu. Dôležité je začať.

Jedna slamka

môže zmeniť svet

Stačí začať s maličkosťou. Postupne sa pridajú ďalšie. Ľudia začnú myslieť viac na našu zem a budúce generácie.

Začať však musíme u

s e b a.

Vymieňame

plasty za prírodu

Kúsok stebla môže naštartovať revolúciu v boji proti plastovej kríze. Vy môžete byť medzi prvými.

Pridajte sa k nám a pošlime spolu plasty do

d ô c h o d k u.

Meníme myslenie

smerom k udržateľnosti

Pred 10-timi rokmi si ľudia nevedeli predstaviť inú ako plastovú slamku. O 10 rokov budú pšeničné slamky samozrejmosťou ako sú

s m a r t f ó n y,

i n t e r n e t,

či z d r a v é j e d l o.

banner-1.jpg

Uspokojíme

aj vás

Rôzne odrody obilia nám umožňujú urobiť po chuti množstvu ľudí. Budúcnosť patrí nám všetkým. A hlavne

ď a l š í m

g e n e r á c i á m.

Zoznámte sa s pšeničnými slamkami

Pozrite si ich hneď teraz
Ukážte mi eshop